Krepšelis

Krepšelis tuščias

ES parama

Lietuvos bitininkystės sektoriui

2023m. paraiškų priėmimo pradžia:
Nuo 2023-05-02 iki 2023-05-30

Norintiems įsigyti medsukį drąsiai kreipkitės el. paštu: INFO@MEDSUKIAI.LT  ir mes Jums atsiųsime komercinį pasiūlymą.
 

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2023 – 2027 m. Paraiškų priėmimo pradžia: Nuo 2023-05-02 iki 2023-05-30

Daugiau infomacijos apie paramą  ČIA

Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 099 565 Eur. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Užpildyta paramos paraiška pagal intervencines Bitininkystės programos priemones (2 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (3 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu).

Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.

Trumpa instrukcija kaip pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu

Gavę visus komercinius einam į NMA puslapį:
https://www.nma.lt/index.php/parama/parama-bitininkystes-sektoriui/dokumentu-formos/8913#res

Atsidarę šį puslapį, turim atsisiųsti NMA dokumentų formas paraiškai pateikti.

Failo pavadinimas

Paramos paraiškos forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu) (44.30 Kb)

Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąrašas (24.86 Kb)

Paramos paraiškos pildymo instrukcija (43.88 Kb)

 

Atsisiuntę šiuos failus turim juos užpildyti kompiuteriu. Ir išsaugoti PDF formatu (spaudžiam įrašyti kaip po to ant atsidarusios lenteles žemiau failo pavadinimo yra skiltis ĮRAŠOMO FAILO TIPAS ir ten pasirenkam PDF)

Einame į https://www.gosign.lt/lt/:

Spaudžiame Prisijungti.

Pasirenkame prisijungimo būdą: Mobilusis elektroninis parašas.

Įvedame savo asmens kodą ir telefono numerį.

Spaudžiame Jungtis.

Sistemai užklausus telefone įvedame SIM kortelėje nurodytą sPIN1 kodą.

Spaudžiame PRISIJUNGTI.

Naujo dokumento įkėlimui spaudžiame Iš kompiuterio.

Įkėlus dokumentą spaudžiame užrašą Mano parašas su violetine ikona.

 Užpildome grafas (tai nėra būtina) PaskirtisPasirašymo vietaKontaktinė informacija.

Pasirenkame Parašo atvaizdo vietą (tai nėra būtina, bet pasirinkus – parašo atvaizdas neturi uždengti dokumento teksto).
Būtinai paliekame varnelę Pridėti laiko žymę!
Ir spaudžiame – Pasirašyti su: Mobiliuoju telefonu.

 Sistemai užklausus telefone įvedame SIM kortelėje nurodytą sPIN2 kodą.

 Dokumentas pasirašytas.

Tuomet spaudžiame Atsisiųsti – Išsaugoti dokumentą Į kompiuterį.

Taip pasirašę visus dokumentus galime siųsti adresu dokumentai@nma.lt

Ir baigus darbą būtina IŠEITI (dešiniajame viršutiniame kampe).

 

Spaudžiame Prisijungti.

Pasirenkame prisijungimo būdą: Mobilusis elektroninis parašas ARBA SMART ID. 

Spaudžiame Prisijugti.

Spaudžiame ĮKELTI DOKUMENTĄ.

Pasirenkam PDF ir spaudžiam UŽVILKITE IR PALEIKITE DOKUMENTUS ČIA

PVZ

Įkėlus paeinam žemyn ir spaudžiam PEREITI PRIE PASIRAŠYMO

 Atsidarius naujam lange einam į 4 punktą ir pasirenkam pasirašyti su Mob. parašu ARBA pasirašyti ” SMAR-ID” priemone (pažymėta raudonai) ir spaudžiam PASIRAŠYTI
PVZ

 

 Sėkmingai pasirašius vėl einam į 4 punktą ir atsisiunčiam pasirašytus dokumentus. (paryškinta raudonai)
 

PVZ

Taip pasirašę visus dokumentus (nepamirškit visų dokumentų ir komercinių pasiūlymų) galime siųsti adresu: dokumentai@nma.lt

Kylant klausimams kreipkitės el. paštu: info@medsukiai.lt arba telefonu +370 641 09341